1386× وقتی حس می کنی داری کم میاری

سعی کن تموم چیزها و کسانی که بهت وابستن

از خودت جدا کنی .

این بهترین کاریه که در حق خودت و بقیه می کنی..


   حسین حیدری  | 

رییس؟ 

خوشبختش کن

لطفا

لطفا..


   حسین حیدری 

1385× وقتی دستت تو دستمه 

کل دنیا هم دست به دست هم بدن 

نمی تونن جداش کنن ! 

تو 

فقط 

پا به پام راه بیا..


   حسین حیدری  | 

1384× مثل دست تکان دادن های خداحافظی 

تلخ 

شیرین 

مَلس..


   حسین حیدری 

1383× دود می شوی 

مثل دود ِ تاکسی قراضه ای که دور می شود ! 

دود می شوی 

و کنار پیاده رو 

عابری از تنگی ِ نفس جان می دهد..


   حسین حیدری 

 « سایز اصلی » 


   حسین حیدری 

1382× مثلا تو بگی هوا چطوره ؟ 

مثلا من بگم بارونیه !

 

مثلا فرقی هم نکنه آسمون یا چشمای کسی..


   حسین حیدری 

نه !

این زخم ِ کهنه را مرهمی نیست..


   حسین حیدری 

1381× دنیا 

پیش از دست های تو زمین خورده بود 

داغ بود 

نمی فهمید !  

 

+ تاسوعا


   حسین حیدری 

 « این »


   حسین حیدری 

مطالب قدیمی‌تر
 
آرشیو نوشته ها